Zapraszamy na szkolenie adresowane do warszawskich koordynatorów wolontariatu pt. „Rozwój kompetencji poprzez wolontariat - zastosowanie narzędzi coachingowych w pracy koordynatora wolontariatu”. Podczas szkolenia spojrzymy na wolontariat jako sposób do rozwoju różnorodnych kompetencji i sprawdzimy jak można wykorzystać wybrane narzędzia coachingowe w procesie ich diagnozowania, nabywania czy wzmacniania.

Zapraszamy koordynatorów, którzy chcą, w bardziej świadomy sposób, wspierać swoich wolontariuszy w procesie rozwoju kompetencji przez wolontariat i zwiększać dzięki temu ich zaangażowanie.
Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki:

  • poznają wybrane narzędzia wspierające prowadzenie rozmów diagnozujących predyspozycje oraz luki kompetencyjne wolontariuszy,
  • przećwiczą prowadzenie rozmów rozwojowych z wolontariuszami,
  • zapoznają się z wybranymi narzędziami przydatnymi w przełamywaniu trudności i rozwiązywaniu problemów.

Szkolenie skierowane jest do koordynatorów wolontariatu z Warszawy.

Termin i miejsce szkolenia: 30 września (sobota) w godzinach 10.00 -14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu przy ulicy Nowolipki 9b.

Szkolenie poprowadzi Anna Żelazowska-Kosiorek - Trenerka, facylitatorka, badaczka. Warszawianka. Od 15 lat związana z sektorem organizacji pozarządowych (min. z takimi organizacjami, jak Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie CAL, Sieć SPLOT, Federacja MAZOWIA) - szczególnie w zakresie działań wspierających rozwój kompetencji liderów i wolontariuszy NGOs oraz budowania współpracy organizacji i samorządu. Posiadaczka Certyfikatu I Stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Obecnie - Koordynatorka programu „Bezpieczny Staż” w Fundacji Robinson Crusoe, wspierającej usamodzielnianie młodzieży z domów dziecka i rodzin zastępczych.

Zgłoszenie na szkolenie sa przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy do dnia 28 września. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udziela pani Joanna Stachurska, pod numerem telefonu 22 635 27 73 wew. 21.

Zapraszamy również do sprawdzenia oferty szkoleń dla wolontariuszy!

Działanie prowadzone jest w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.