Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Rekrutacja wolontariuszy”. W czasie spotkania poruszone będą m.in. następujące kwestie: na co zwrócić uwagę w procesie rekrutacji wolontariuszy, z jakich narzędzi ułatwiających ten proces korzystać, jak przygotować się do tego procesu, jak powinno wyglądać dobrze sformułowana oferta pracy dla wolontariuszy?

W czasie spotkania prowadzący odpowie na te i podobne pytania. Uczestnicy zdobędą wiedzę, która pozwoli sprawnie przeprowadzić ten proces. Szkolenie skierowane jest do początkujących koordynatorów wolontariatu z Warszawy z m.in. organizacji pozarządowych, placówek publicznych – podmiotów, które zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zawierać porozumienia z wolontariuszami.

Szkolenie odbędzie się 22 czerwca (czwartek) w godzinach 10.00 -14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu przy ulicy Nowolipki 9b.

Prowadzenie: Dariusz Pietrowski- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Osoby zainteresowane szkoleniem, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 20 czerwca br.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udziela pani Joanna Stachurska, pod numerem telefonu 22 635 27 73 wew. 21.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Działanie prowadzone jest w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.