22 i 23 maja w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta st. Warszawy odbyło się szkolenie będące częścią I edycji Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach publicznych m.st. Warszawy, realizowanego w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy", we współpracy z Fundacją Civis Polonus. W programie biorą udział przedstawiciele placówek z 14 bibliotek: Białołęki, Bemowa Ochoty, Pragi Północ, Pragi Południe, Śródmieścia, Targówka, Ursynowa, Wilnowa, Woli, Włoch i Wawra.

IMG 4020

Uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w 6 miesięcznym programie, podzielonym na trzy moduły tematyczne, które będą realizowane raz na dwa miesiące. Dzięki temu bibliotekarze będą mieli czas na wdrożenie wolontariatu w swoich placówkach wykorzystując zdobytą wiedzę. Podczas przerwy między modułami uczestnicy pozostaną w kontakcie z trenerkami Fundacji Civis Polonus oraz będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji i wsparcia merytorycznego.

Program jest pierwszym tego rodzaju kompleksowym działaniem dotyczącym wolontariatu w bibliotekach realizowanym na terenie m.st. Warszawy. Ma on na celu przekazanie wiedzy na temat organizacji wolontariatu w oparciu o możliwości i sposoby funkcjonowania bibliotek, wdrożenie w placówkach biorących udział w procesie szkoleniowym wolontariatu przy stałym wsparciu i monitoringu trenerów, stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i pomysłów wśród pracowników bibliotek, a także rozwój umiejętności miękkich uczestników szkolenia w kontekście roli koordynatora wolontariatu w bibliotece. W ramach programu każda biblioteka otrzyma dofinansowanie na działania związane z rozwojem wolontariatu w placówce.

Podczas dwóch spotkań składających się na pierwszy moduł programu uczestnicy wraz z prowadzącymi rozmawiali m.in. o tym jaka jest idea wolontariatu w bibliotekach, jakie niesie za sobą korzyści, zarówno dla organizatora jak i wolontariusza, w jaki sposób przygotować placówkę na przyjęcie wolontariuszy, określali potrzeby i możliwości swoich organizacji, a także mieli okazję zapoznać się z prawnymi aspektami wolontariatu. Pojawiły się także zagadnienia związane z promocją wolontariatu i rekrutacją wolontariuszy.

IMG 4010

Każdy z uczestników podzielił się swoimi oczekiwaniami związanymi z udziałem w projekcie. Wśród nich wymieniono przede wszystkim zagadnienia związane z organizacją wolontariatu od strony praktycznej: w jaki sposób rozpoznać wolontariusza odpowiedniego dla swojej placówki, jak przekonać do wolontariatu osoby, które nie miały z nim styczności, jak pozyskać wolontariuszy i podtrzymywać ich zaangażowanie, w jaki sposób przeprowadzić rekrutację oraz poprawnie przygotować porozumienie wolontariackie, jak wypracować stałą współpracę z wolontariuszami oraz jak nie tracić motywacji do pracy.

Wszyscy bibliotekarze zadeklarowali chęć współpracy, dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami, a także wzajemne wsparcie. Pod koniec spotkania uczestnicy zobowiązali, że przez najbliższe dwa miesiące podejmą pierwsze kroki w ramach rozwoju wolontariatu w ich placówkach. Każdy uczestnik omówi z pozostałymi pracownikami swojej biblioteki wspólną wizję wolontariatu w ich placówce i rozpocznie rekrutację wolontariuszy (wiedząc już po pierwszym module do jakich grup i jakimi źródłami promocji może dotrzeć).

Drugi moduł programu przewidziany jest na lipiec. Jego celem jest wymiana doświadczeń uczestników z dotychczasowego wdrażania wolontariatu w placówkach oraz przekazanie wiedzy na temat specyfiki wolontariatu senioralnego. Wprowadzony zostanie także system grantów. Na każdą bibliotekę uczestniczącą w programie czeka dotacja w wysokości 4600 zł na promocje wolontariatu w placówce.

IMG 4005

Kolejne spotkanie, które odbędzie się w drugiej połowie września, będzie szansą na wymianę doświadczeń z realizacji przyznanych grantów. Trenerzy będą również zachęcać uczestników do podjęcia współpracy z młodzieżą prezentując dobre praktyki wolontariatu młodzieżowego w bibliotekach. Będzie to ostatnie spotkanie szkoleniowe podczas którego zostanie podjęty temat stałej współpracy z wolontariuszami. Przewidziany jest również czas na dyskusję na tematy nadesłane trenerom w przerwach między modułami.

9 października odbędzie się ostatnie spotkanie podczas którego zostanie przeprowadzone podsumowanie programu. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający jego wiedzę oraz doświadczenie zdobyte podczas procesu wdrażania wolontariatu w bibliotece.

Uczestnicy programu są jego współtwórcami, tworząc rozwiązania, które posłużą m.st. Warszawy do planowania przyszłych działań na rzecz rozwoju wolontariatu w podmiotach działających lokalnie. W przyszłości podobne programy będę dedykowane również innym rodzajom instytucji i jednostek miejskich.

Kolejne spotkanie bibliotekarzy miało miejsce w lipcu, o jego szczegółach można przeczytać tutaj.

Tekst: Monika Makuch