Kolejne Spotkanie z Wolontariatem za nami!

 
Organizator, szef, kierownik, kadrowy, koordynator, lider? A może łowca talentów, partner lub przyjaciel? Kim jest dla naszej organizacji Wolontariusz i ile odpowiedzialności możemy mu przekazać? Jakich narzędzi używamy żeby efektywnie z nim współpracować? 

spotkanie1
O naszej roli i stylach zarządzania Wolontariatem próbowaliśmy znaleźć odpowiedź wraz z organizatorami wolontariatu w Warszawie, podczas spotkania 18 maja br. w Klubokawiarni "Stacja Muranów" przy ulicy Andersa 13, w miejscu przyjaznym wolontariatowi. Było to drugie z serii „Warszawskich Spotkań z Wolontariatem” organizowanych przez Centrum Wolontariatu. 

Uczestnikami spotkania między innymi byli przedstawiciele Urzędu Miasta, Organizacji Pozarządowych i instytucji publicznych takich jak: Muzeum Polin, Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych czy Ośrodki Pomocy Społecznej.

spotkanie2
 
Podczas spotkania  uczestnicy skupili się na tym jak powinna wyglądać dobra relacja z wolontariuszem. Wspólnie próbowali odpowiedzieć sobie na pytanie jakimi są organizatorami? Czy łatwo zarządzać ludźmi i być autorytetem w grupie wolontariuszy. Czy łatwo jest obdarzać zaufaniem i rozdzielać obowiązki. A także jak sprawiedliwie nagradzać i celebrować sukcesy. Spotkanie poprowadziła autorka artykułów i komentarzy eksperckich z zakresu wolontariatu. Od zawsze wolontariuszka m.in. w organizacjach działających na rzecz niepełnosprawnych dzieci, podczas wielu warszawskich imprez sportowych i międzynarodowych wydarzeń kulturalnych Pani Marta Walkowska-Lipko certyfikowany trener Akademii Trenerskiej NGO. Od 2015 kierownik Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego. W spotkaniu wzięło udział 28 osób. 
 
Uczestnicy zachęceni zostali również do korzystania z serwisu www.ochotnicy.waw.pl , w którym mogą rekrutować wolontariuszy oraz do korzystania z oferty działań wspierających organizatorów wolontariatu w Warszawie w ramach projektu Ochotnicy warszawscy. 

spotkanie3
 
Kolejne spotkanie już  27 czerwca br. a jego temat to „Czy znasz aspiracje swoich wolontariuszy”
 
Działanie  „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowane w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.