Szkolenia dla organizatorów wolontariatu

Kompleksowa oferta wsparcia organizatorów wolontariatu w Warszawie. Szkolenia zostały pogrupowane w trzech zakresach: formalnym, praktycznym oraz relacyjnym. Ponadto odbywają się spotkania branżowe, wizyty studyjne i debaty. Istnieje także możliwość odbycia stażu w wybranych podmiotach. ...
To dedykowane działanie, za pomocą którego domy kultury mogą otworzyć się na potrzeby i pomysły mieszkańców swojej dzielnicy. Wolontariusze mogą być zarówno wsparciem dla pracowników w codziennych działaniach, jak i możliwością rozszerzenia oferty kulturalnej placówki.  ...
Program dedykowany bibliotekom m.st. Warszawy. Pierwszy tego typu program realizowany w Warszawie, który dzięki innowacyjnym metodom wsparcia dąży do rozwoju biblioteki oraz ich znaczenia w społeczności lokalnej, poprzez organizację wolontariatu w placówce.   Biblioteki działaj...
Wierzymy, że szkoła może być miejscem, które pomaga uczniom i uczennicom zdobywać doświadczenia wolontariackie zgodne z ich zainteresowaniami, uczy dostrzegać płynące z niego wartości, a jednocześnie uwrażliwia na to, że działania na rzecz innych powinny uwzględniać rzeczywiste potr...
Program rozwoju wolontariatu w domach pomocy społecznej jest dedykowanym działaniem, za pomocą którego warszawskie domy pomocy społecznej (DPS) mogą otworzyć się na współpracę z lokalną społecznością, poprzez organizację wolontariatu w placówkach. Głównym celem programu jest rozw...