Akademia Liderów Wolontariatu to program szkoleniowy dla wolontariuszy-liderów, którzy w swoim zaangażowaniu i pracy wyróżniają się szczególną inicjatywą i chęcią rozwijania swoich działań.

Osoby, które są aktywnie zaangażowane w działalność wolontariacką w swojej organizacji czy instytucji, często podejmują także dodatkowe wolontariackie czy społeczne aktywności. W sposób naturalny stają się liderami w środowisku wolontariuszy, a także w bardzo istotny sposób wspierają codzienną pracę koordynatorów wolontariatu. W dużej części są to osoby, które w późniejszym czasie podejmują już zawodowo tematykę wolontariatu i pracują sami jako koordynatorzy lub są w znaczącym stopniu aktywne społecznie. Z tego punktu widzenia, pragniemy przekazywać im, jeszcze na etapie wolontariackiej aktywności, jak największą wiedzę i możliwości edukacji z zakresu pracy projektowej oraz organizacji i zarządzania wolontariatem. 

Do Akademii Urząd m.st. Warszawy zaprasza wolontariuszy z warszawskich organizacji i instytucji, którzy cechują się odpowiedzialnością, umiejętnościami liderskimi oraz wykazują szczególne kompetencje do podejmowania samodzielnie nowych inicjatyw i realizację ich w oparciu o pracę zespołową (np. z innymi wolontariuszami). 

Uczestnicy Akademii Liderów Wolontariatu poprzez udział w programie:

  • nabywają wiedzę o tym jak przygotować i opracować projekt zakładający zaangażowanie wolontariuszy,
  • dowiadują się, jak komunikować i promować swój projekt i realizowane działania,
  • pogłębiają umiejętność pracy zespołowej oraz efektywnej komunikacji w grupie,
  • zyskują wiedzę na temat opracowywania projektów zakładających podział zadań zgodny z kompetencjami poszczególnych członków zespołu,
  • poznają sposoby wykorzystania miejskich narzędzi i mechanizmów wsparcia w celu sprawniejszej realizacji podejmowanych projektów i inicjatyw,
  • dowiadują się jakie znaczenie dla rozwoju miasta ma aktywności społeczna mieszkańców,
  • uczą się jakie metody i narzędzia pozwalają na trafne rozpoznanie potrzeb lokalnych,
  • zyskują świadomość własnych umiejętności i zdolność wykorzystania swoich mocnych stron w podejmowanych działaniach,
  • otrzymują grant na realizację działania,
  • umacniają swoją pewność siebie i umiejętności liderskie.

Akademia jest realizowana w oparciu o dwa moduły:
1. Dwa bloki szkoleń i przygotowywanie projektów przez uczestników.
2. Realizacja projektów przez uczestników, przy wsparciu mentorów oraz swoich organizacji/instytucji.
Motywem przewodnim szkoleń jest wzmacnianie aktywności społecznej mieszkańców Warszawy i wokół tego tematu koncentrują się wszelkie omawiane przykłady podczas szkoleń, podejmowane inicjatywy i przygotowywane projekty.

Bezpośrednim realizatorem Akademii w latach 2017 i 2018 była Fundacja Szkoła Liderów.

ALW logo bez daty


Zapraszamy do zapoznania się z relacją z modułu szkoleniowego dla wolontariuszy uczestniczących w II edycji Akademii.

Zobacz jak wyglądało podsumowanie I edycji w 2017 roku oraz II edycji w 2018.

Jeśli interesują Cię inne szkolenia dla wolontariuszy zajrzyj tutaj.

 


 17328035 10208991167244104 1585522103 n

Fundacja Szkoła Liderów

Szkoła Liderów od ponad 20 lat zajmuje się kompleksowym rozwojem liderów i ich umiejętności niezbędnych w kierowaniu zespołami i wprowadzaniu zmian w ich środowiskach. Przez ten czas trenerzy fundacji pracowali z różnorodnymi grupami – politykami, przedstawicielami biznesu, urzędnikami i lokalnymi liderami społecznymi. Dzięki połączeniu wielu perspektyw, obecnie Szkoła Liderów jest w stanie nie tylko dostosować programy i szkolenia do potrzeb każdej grupy, ale także wnosić nowe spojrzenie i inspirację do zespołów i organizacji.

Programy Fundacji są silnym doświadczeniem rozwojowym, dla wielu Absolwentów stają się punktem zwrotnym w ich karierach w życiu publicznym. Szkoła Liderów wyposaża w narzędzia do przeprowadzania zmiany i wywierania wpływu, pogłębia samoświadomość i stwarza możliwości dalszego rozwoju. O działaniach fundacji można dowiedzieć się więcej na stronie www.szkola-liderow.pl.