W 2017 roku Fundacja Szkoła Liderów w ramach realizacji działań w projekcie „Ochotnicy warszawscy” odpowiadała za przygotowanie i przeprowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy i wolontariuszek w Warszawie.

Udział wolontariuszy w przydatnych i wartościowych szkoleniach może być zarówno czynnikiem motywującym, jak i w znaczący sposób podnoszącym uniwersalne kompetencje wolontariuszy. Oferta była odpowiedzią na potrzebę stworzenia miejskiego systemu szkoleń dla wolontariuszy w Warszawie, w ramach którego organizatorzy wolontariatu mogli zgłaszać osoby na konkretne szkolenia i spotkania edukacyjne, dzięki czemu w instytucji/organizacji pozostała wiedza o dodatkowych kompetencjach nabytych przez wolontariusza, a doświadczenie szkoleniowe przyczyniło się do wzmocnienia więzi wolontariusza z organizatorem wolontariatu.

Zadbanie o rozwój wolontariusza poprzez zachęcenie go do udziału w szkoleniu może być wyróżnieniem,  czy okazją do wsparcia w obszarze, w którym miewa trudności.

W ramach projektu „Pomagam - Zyskuję” w 2017 roku odbyło się 30 szkoleń, w których wzięło udział ponad 300 wolontariuszy współpracujących z 74 warszawskimi instytucjami i organizacjami.

Wolontariusze byli zaproszeni do udziału w następujących szkoleniach prowadzonych przez: 

 • zespół trenerski Szkoły Liderów
 1. Prowadzenie działań promocyjnych
 2. Komunikacja interpersonalna
 3. Umiejętności liderskie
 4. Nowe media w komunikacji
 5. Trudne sytuacje w pracy wolontariusza
 6. Praca w grupie
 7. Współpraca z wolontariuszami
 8. Zarządzanie sobą w czasie
 9. Animacja dzieci i młodzieży
 10. Wystąpienia publiczne
 11. Warsztaty antydyskryminacyjne
 12. Tutoring w pracy wolontariusza
 13. Praca w stresie
 14. Ochrona danych osobowych
 • członków Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy:
 1. Pierwsza pomoc
 2. Kurs kierowników wypoczynku
 3. Kurs wychowawców wypoczynku

Wolontariuszy na szkolenia zgłaszali koordynatorzy wolontariatu

 

Już w najblizszym czasie zostanie przedstawiona oferta szkoleń dla wolontariuszy na 2018 r., zachęcamy do śledzenia działu aktualności oraz profilu „Ochotników warszawskich” w serwisie facebook.

 

 


 17328035 10208991167244104 1585522103 n

Fundacja Szkoła Liderów

 

Szkoła Liderów od ponad 20 lat zajmuje się kompleksowym rozwojem liderów i ich umiejętności niezbędnych w kierowaniu zespołami i wprowadzaniu zmian w ich środowiskach. Przez ten czas trenerzy fundacji pracowali z różnorodnymi grupami – politykami, przedstawicielami biznesu, urzędnikami i lokalnymi liderami społecznymi. Dzięki połączeniu wielu perspektyw, obecnie Szkoła Liderów jest w stanie nie tylko dostosować programy i szkolenia do potrzeb każdej grupy, ale także wnosić nowe spojrzenie i inspirację do zespołów i organizacji.

Programy Fundacji są silnym doświadczeniem rozwojowym, dla wielu Absolwentów stają się punktem zwrotnym w ich karierach w życiu publicznym. Szkoła Liderów wyposaża w narzędzia do przeprowadzania zmiany i wywierania wpływu, pogłębia samoświadomość i stwarza możliwości dalszego rozwoju. O działaniach fundacji można dowiedzieć się więcej na stronie www.szkola-liderow.pl.