W 2017 roku Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zaprosiło warszawskich organizatorów wolontariatu do korzystania z kompleksowej oferty wsparcia w ramach realizacji działań w projekcie „Ochotnicy warszawscy”. W warsztatach, szkoleniach, spotkaniach i coachingu brały udział zarówno osoby dopiero rozpoczynające współpracę z wolontariuszami, które dotychczas nie korzystały z wsparcia w zakresie organizacji wolontariatu, jak i bardzo zaawansowani organizatorzy, poszukujący poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji, a także mogący podzielić sie swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami z zakresu efektywnej współpracy z ochotnikami. 

Dzięki ofercie wsparcia w zeszłym roku ponad 530 osób z 220 warszawskich instytucji i organizacji pozarządowych poszerzyło swoją wiedzę i zyskało skuteczne narzędzia do współpracy z ochotnikami. 

Wszyscy koordynatorzy i organizatorzy wolontariatu, bez względu na poziom zaawansowania, byli ponadto zaproszeni do udziału m.in. w wizytach studyjnych w wiodących warszawskich organizacjach, debatach na tematy ważne dla warszawskiego wolontariatu, jak i do korzystania z indywidualnego wsparcia przy pomocą infolinii i poradnictwa w siedzibie Stowarzyszenia. Dla organizatorów przygotowano także dwa konkursy: „Pokaż się z dobrej strony” promujący te placówki, które w sposób szczególny przygotowują oferty pracy zachęcające do współpracy wolontariuszy oraz konkurs „Koordynator wolontariatu”, w ramach którego wyróżnieni zostali ci organizatorzy wolontariatu, którzy w sposób wzorowy organizują pracę wolontariuszy.

 

Już w najblizszym czasie zostanie przedstawiona oferta wsparcia organizatorów na 2018 r., zachęcamy do śledzenia działu aktualności oraz profilu "Ochotników warszawskich" w serwisie facebook.

 

 


17361373 10208991167204103 1458689989 n

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Centrum Wolontariatu działa od 1993 i było pomysłodawcą oraz realizatorem pierwszego w Polsce Biura pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej (w 1994 r., a w 2006 r. pierwszego pośrednictwa wolontariatu on-line pod nazwą „Skrzynka Dobroci”). Już w połowie lat 90’ Centrum rozpoczęło proces tworzenia Centrów Wolontariatu na terenie całego kraju. Od ponad 15 lat Centrum Wolontariatu wspiera realizację systematycznych badań  wolontariatu w Polsce – Wolontariat i filantropia Polaków. Członkowie stowarzyszenia brali udział w przygotowywaniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stowarzyszenie organizowało wolontariat w czasie w czasie Europejskich letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych ELIOS 2010, a dwa lata później przygotowało i obsługiwało Centrum Wolontariuszy w projekcie „Wolontariatu Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012tm”. Centrum Wolontariatu było współrealizatorem pierwszej, pilotażowej odsłony projektu wolontariatu miejskiego w stolicy „Ochotnicy warszawscy”.

Centrum Wolontariatu poza bezpośrednią pomocą oferowaną ze strony wolontariuszy stanowi też swoiste Centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych i placówek publicznych w zakresie: organizowania programów z udziałem wolontariuszy, prowadzenia szkoleń dla koordynatorów wolontariuszy, poradnictwa prawnego, układania i wdrażania strategii rozwoju wolontariatu w środowiskach lokalnych. Dla zainteresowanych działalnością w charakterze wolontariuszy oferuje pomoc w nawiązaniu kontaktu z wybrana placówką, przygotowanie do pracy w charakterze wolontariusza oraz wsparcie w codziennej działalności. Więcej informacji o działalności na www.wolontariat.org.pl.