Ekologia

Młodzieżowy opiekun zieleni w Przestrzeni Młodzieżowej DK Kadr

Dom Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Dołącz teraz
93%
Pozostało
13 dni

Adres:

Gintrowskiego 32
02-697 Warszawa
Mokotów

Zadania

Dbanie o zieleń (kwiaty, zioła i inne rośliny) Przestrzeni Młodzieżowej DK Kadr: – wsparcie w doborze roślin (zakup), – przesadzenie roślin do właściwych doniczek, – dbanie o utrzymanie zieleni.

Ile czasu?

1 dzień w tygodniu po 2 godziny
Młodzieżowy opiekun zieleni w Przestrzeni Młodzieżowej DK Kadr

Opis projektu

Przestrzeń Młodzieżowa w DK Kadr- pierwsza przestrzeń dla młodzieży oparta na działaniach MAL (Miejsca Aktywności Lokalnej). Od kilku lat miejsca tego typu powstają z inicjatywy domów kultury w różnych dzielnicach Warszawy. MAL-e są nowym rodzajem przestrzeni, które mają zaspokajać potrzeby mieszkańców. Jednak Przestrzeń Młodzieżowa różni się tym, że jest całkowicie dedykowana dla młodzieży. Młodzież z Mokotowa jak również z całej Warszawy może znaleźć miejsce dla siebie, jako nie tylko przestrzeń przyjazną do działania, do realizowania swoich pomysłów, projektów ale również do odpoczynku, miejsca spokojnego spędzenia czasu.

W ostatnim czasie w ramach zmian jakie będą zachodzić w Przestrzeni Młodzieżowej DK Kadr pojawiły się u nas rośliny zielone, kwiaty i zioła. Chcielibyśmy by opiekę nad nimi sprawował młodzieżowy wolontariusz, ktoś kto interesuje się pielęgnowaniem roślin. Osoba taka nada kierunek dbałości o roślinność w PM.

Dodatkowe wymagania

Jeśli interesujesz się roślinami, dbaniem o nie, chciałbyś stworzyć zielony „ogródek” w Przestrzeni Młodzieżowej DK Kadr, to jest miejsce właśnie dla Ciebie! Zapraszamy do współpracy młodzież 13–26 lat.

Oferujemy

- wszelkie niezbędne narzędzia i materiały do tworzenia i pielęgnowania „ogródka”, – wsparcie koordynatora wolontariatu w DK Kadr, – realizacja pomysłów i projektów ekologicznych, – zaświadczenie o odbyciu wolontariatu, – ubezpieczeni nnw i oc.

Możesz być także zainteresowany:

Wolontariusz do klubu sportowego ON (rugby na wózkach)

Treningi klubu Four Kings odbywają się 2 razy w tygodniu: – wtorki – 15.00–18.30 – czwartki – 15.20–19.00 organizujemy też całodniowe zgrupowania w soboty lub niedziele w godz. 8.00–19.00

Wolontariuszy do dokonywania Audytów do www.niepełnosprawnik.pl

www.niepelnosprawnik.pl to pierwsza w Polsce, innowacyjna internetowa wyszukiwarka informacji o dostępności obiektów użyteczności publicznej do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych. Jako jedyny uwzględnia specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób niedosłyszących i niesłyszących, osób niedowidzących i niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest innowacyjnym rozwiązaniem nie tylko na skalę Polską ale także Europejską. Baza działa od 2008 roku. Dzięki Niej niepełnosprawni mieszkańcy mogą zaplanować swoje codzienne aktywności – od zakupów i wyjścia do kina czy teatru po załatwienie spraw urzędowych. Na przełomie lat 2015/16 została ulepszona – uzyskała nową szatę graficzną i funkcjonalności, dostępna jest w 3 językach (polskim, angielskim, rosyjskim). Od stycznia 2016 dostępna jest na urządzeniach mobilnych, korzysta z najnowszych światowych rozwiązań technologicznych.

Poszukiwani wolontariusze do pomocy dzieciom w nauce

Dział Pomocy Specjalistycznej jest komórką organizacyjną OPS Mokotów, w ramach której udzielane jest specjalistyczne wsparcie osobom i rodzinom z dziećmi. Realizowane jest wsparcie asystentów rodziny, specjalistów pracy z rodziną oraz psychologów, wsparcie rodzin w codziennym funkcjonowaniu, edukacja w zakresie relacji rodzinnych, umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, spraw bytowych i socjalnych. Wsparcie realizowane jest w formie pracy indywidualnej i grupowej, w siedzibie Działu oraz miejscu zamieszkania klienta. W Dziale organizowane są ponadto warsztaty umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, zajęcia integracyjne, rekreacyjne, edukacyjne i sportowe dla rodzin z dziećmi. Celem wolontariatu w Dziale jest uzupełnianie udzialanego wsparcia o pomoc dzieciom w nauce oraz organizację czasu wolnego w ramach organizowanych imprez i działań stałych. Wolontariusze mogą pracować z dziećmi w siedzibie Działu a także w miejscu ich zamieszkania.

Wolontariat na rzecz osób z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi

Głównym celem realizacji projektu jest pomoc i wsparcie dla osób starszych, cierpiących na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne. W ramach projektu realizowany jest program Wolontariatu, którego celem nadrzędnym jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy na temat choroby oraz wsparcie Centrum Alzheimera w realizowanych działaniach na rzecz osób chorych.

Wolontariat w Fundacji Uniwersytet Dzieci

Uniwersytet Dzieci to projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci. Działamy non profit. Staramy się tłumaczyć dzieciom skomplikowaną rzeczywistość jaka nas otacza w przystępny sposób. Współpracujemy ściśle ze środowiskiem akademickim i edukacyjnym. Patronat nad naszą działalnością objęło kilkanaście uczelni wyższych w Polsce.

Szukamy wolontariuszy do prowadzenia zajęć dla seniorów i dzieci w bibliotece na Mokotowie.

Jesteśmy biblioteką publiczną na warszawskim Mokotowie. Na osiedlu gdzie znajduje się nasza biblioteka mieszkają głównie osoby starsze i rodziny z małymi dziećmi i to do nich chcemy skierować nasze działania. Zależy nam aby i ludzie starsi i dzieci właśnie u nas, blisko domu znaleźli interesujące zajęcia, a przy okazji skorzystali z możliwości wypożyczenia Organizowanie zajęć dla ludzi starszych ma również na celu zaangażowanie ich, zmobilizowanie do jakiegoś działania, aby nie siedzieli sami w domu, aby poczuli się częścią lokalnej społeczności..

Poszukiwani wolontariusze do pomocy repatriantom

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy jest instytucją, która na mocy Ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw zobowiązana jest do udzielania wszechstronnej pomocy każdej osobie, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc udzielana jest w formie finansowej i niefinansowej, jak również specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, rodzinnego, prawnego). Jedną z grup osób wymagających szczególnego wsparcia są repatrianci, którzy powracają do Polski z racji na swoje polskie pochodzenie i przywiązanie do ojczystego kraju. Z mocy Ustawy o repatriacji, osobom takim należy się pomoc w adaptacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym pomoc osoby wspierającej repatrianta. Celem wolontariatu jest udzielenie pomocy repatriantom zamieszkującym Mokotów, którzy znajdują się w szczególnej sytuacji życiowej ze względu na: podeszły wiek, stan zdrowia, brak umiejętności adaptacyjnych, niewładania językiem polskim w st. umożliwiającym skuteczne porozumiewanie.

Młodszy Asysent Cyfrowy - Wolontariat dla nastolatków na kursie nt ROZRYWKI W INTERNECIE

Potrafisz obsłużyć insta jednym palcem, a w androidzie znasz już wszystkie sztuczki? Jesteś dobry w excela i potrafisz znaleźć w googlu odpowiedź na każde pytanie? Przekaż tą wiedzę jako wolontariusz-asystent podczas kursów komputerowych dla seniorów! Bądź tam i naucz warszawiaków w wieku 60+ jak sprawnie korzystać z cyfrowych zdobyczy XXI w.! Aby to zrobić zostań Młodszym Asystentem Cyfrowym – Wolontariuszem XXI w. i realizuj razem z nami kursy komputerowe dla seniorów! Jeden kurs trwa ok 17h i jest realizowany przez kilka tygodni w stałych porach i w stałym miejscu. Prosimy o kontakt na adres: kreatywni.wolontariat@gmail.com