Prawa człowieka

DARMOWA PORADY PRAWNE DLA....

Stowarzyszenie "Zbudźmy się"
Dołącz teraz
64%
Pozostało
46 dni

Adres:

Targowa 18/4
03-731 Warszawa
Praga-Północ

Zadania

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ORAZ ROZMOWĄ Z OSOBAMI ZAINTERESOWANYMI PORADĄ PRAWNĄ.
PRZEKAZYWANIE ZGŁOSZEŃ KOORDYNATOROWI PROJEKTU.
OBSŁUGA FANPAGE NA FACEBOOK.PL
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PROJEKTU.
ROZNOSZENIE/ROZDAWANIE ULOTEK DOTYCZĄCYCH PROJEKTU.

Ile czasu?

W październiku 2018 r. Dyżury od poniedziałku do piątku od 12.00 do 16.00 oraz 16.00 do 20.00 Ilość godzin do ustalenia
DARMOWA PORADY PRAWNE DLA....

Opis projektu

PORADY PRAWNE DLA NAJUBOŻSZYCH ORAZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE(Najczęściej wymienianymi przyczynami wykluczenia społecznego jest ubóstwo i bezrobocie. Grupy najbardziej narażone na wykluczenie społeczne to: osoby niepełnosprawne, uzależnieni, długotrwale bezrobotni, opuszczający zakłady karne, kobiety samotnie wychowujące dzieci, osoby o niskich kwalifikacjach …)
GŁÓWNE ZAŁOŻENIE- UŁATWIĆ DOSTĘP DO PROFESJONALNYCH PORAD PRAWNYCH.
ZASIĘG-WARSZAWA,W PRZYSZŁOŚCI CAŁA POLSKA
CZAS REALIZACJI-MIEJMY NADZIEJĘ ,ŻE UDA NAM SIĘ PRZETRWAĆ KILKA LAT.
POSZUKUJEMY GŁÓWNIE STUDENTÓW PRAWA ,KTÓRZY POD OKIEM NASZYCH PRAWNIKÓW BĘDĄ NABYWALI PRAKTYKI ORAZ SŁUŻYLI LUDZIOM

Dodatkowe wymagania

Studenci Prawa mile widziani,ale zapraszamy wszystkich ,którzy interesują się losem drugiego człowieka.

Oferujemy

Zdobywanie doświadczenia dzięki pracy pod opieką wybitnych prawników ,udział w sprawach ,które już dziś wywołują wielkie emocje oraz zaskakują brakiem zainteresowania instytucji państwowych.
Szkolenia w programach Przedstawiciel Skazanego oraz Obserwatorzy
Udział w tworzeniu stowarzyszenia „Zbudźmy się”

Możesz być także zainteresowany:

Ucz języka polskiego w Centrum Wielokulturowym!

Centrum Wielokulturowe w Warszawie to miejsce, które wspiera dialog międzykulturowy oraz integrację cudzoziemców ze społecznością przyjmującą m.in. poprzez prowadzenie działań animujących, edukacyjnych, kulturotwórczych oraz nieodpłatne udostępnianie przestrzeni na potrzeby i działania mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania zgodne z celami Centrum. Centrum Wielokulturowe jest projektem, współfinansowanym przez Urząd m. st. Warszawy.Od maja 2017 roku gospodarzami Centrum Wielokulturowego są Stowarzyszenie Pro Humanum oraz Fundacja dla Somali, które realizują projekt współfinansowany z budżetu m.st Warszawy.

Poszukiwani wolontariusze do ogłaszania bezdomnych psiaków i kotów!

Jako grupa wolontariuszy Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA! ogłaszamy psy i koty poszukujące domów, które przebywają w schroniskach, hotelach dla zwierząt czy domach tymczasowych. Tylko za pośrednictwem ogłoszeń możemy znajdować im domy nawet na drugim końcu Polski. Wierzymy, że każdy pies ma gdzieś swojego człowieka, a naszym zadaniem jest go znaleźć.

Szukamy wolontariuszy do wsparcia nowego projektu aktywizującego seniorów

Ruszył projekt aktywizujący osoby 50+ na Warszawskiej Pradze Północ. W programie projektu przewidziane są zajęcia informatyczne, rehabilitacja, zajęcia kulinarne, zajęcia z Nordic Walking, potańcówki, zajęcia szachowe i brydżowe, licze wyjścia ….Jeżeli chciałbyś się włączyć w współtworzenie tego miejsca to serdecznie zapraszamy

Wolontariusze - kotrenerzy / wolontariuszki - kotrenerki

Nasze tegoroczne projekty to: – Szkoła z Dobrym Klimatem – warsztaty integracyjne i realizacja miniprojektów przez klasy V, VI i VII szkół podstawowych – Oswoić Konflikt – warsztaty komunikacji (NVC) dla przedszkolaków i klas I-III szkół podstawowych – Ja – Młody Obywatel – warsztaty obywatelskie, trening kreatywności i realizacja miniprojektów z klasami IV i V szkół podstawowych. Pracujemy w szkołach na terenie całej Warszawy. Zadaniem wolontariuszek/y jest wspieranie trenerów/ek podczas zajęć, a także pomoc w przygotowaniu materiałów i ewaluacji warsztatów. Jeśli decydujesz się na prowadzenie warsztatów, bądź na wszystkich warsztatach w co najmniej jednej klasie.

Prowadź wieczory z planszówkami

Centrum Wielokulturowe w Warszawie to miejsce, które wspiera dialog międzykulturowy oraz integrację cudzoziemców ze społecznością przyjmującą m.in. poprzez prowadzenie działań animujących, edukacyjnych, kulturotwórczych oraz nieodpłatne udostępnianie przestrzeni na potrzeby i działania mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania zgodne z celami Centrum. Centrum Wielokulturowe jest projektem, współfinansowanym przez Urząd m. st. Warszawy.Od maja 2017 roku gospodarzami Centrum Wielokulturowego są Stowarzyszenie Pro Humanum oraz Fundacja dla Somali, które realizują projekt współfinansowany z budżetu m.st Warszawy.

Wolontariusz/ka do transkrypcji wywiadów z Seniorami

Fundacja Animacja jest organizacją pożytku publicznego zajmującą się kulturą warszawskiej Pragi. Naszym autorskim, interdyscyplinarnym projektem jest „Praga Gada”, w którym artyści adaptują na komiksy zarejestrowane przez nas opowieści seniorów z warszawskiej Pragi.