Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 17 dni
Ofertę wybrało: 30 osób

Miejsce wykonywania zadań:

Bartłomieja 3
02-683 Warszawa
Mokotów

Poszukiwani wolontariusze do pomocy dzieciom w nauce

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Poszukiwani wolontariusze do pomocy dzieciom w nauce

Opis projektu

Dział Pomocy Specjalistycznej jest komórką organizacyjną OPS Mokotów, w ramach której udzielane jest specjalistyczne wsparcie osobom i rodzinom z dziećmi. Realizowane jest wsparcie asystentów rodziny, specjalistów pracy z rodziną oraz psychologów, wsparcie rodzin w codziennym funkcjonowaniu, edukacja w zakresie relacji rodzinnych, umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, spraw bytowych i socjalnych. Wsparcie realizowane jest w formie pracy indywidualnej i grupowej, w siedzibie Działu oraz miejscu zamieszkania klienta. W Dziale organizowane są ponadto warsztaty umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, zajęcia integracyjne, rekreacyjne, edukacyjne i sportowe dla rodzin z dziećmi. Celem wolontariatu w Dziale jest uzupełnianie udzialanego wsparcia o pomoc dzieciom w nauce oraz organizację czasu wolnego w ramach organizowanych imprez i działań stałych. Wolontariusze mogą pracować z dziećmi w siedzibie Działu a także w miejscu ich zamieszkania.

Zadania

Pomoc w nauce i odrabianiu lekcji dedykowana dzieciom z rodzin objętych wsparciem OPS. Zakres przedmiotów szkoły podstawowej i gimnazjum, głównie j, polski, j. angielski, matematyka, przyroda.

Ile czasu?

8 godzin w miesiącu

Minimalny wiek wolontariusza

13 lat

Dodatkowe wymagania

– otwartość
– umiejętność przekazywania wiedzy
– cierpliwość
– empatia
– chęć zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń
– gotowość na nowe wyzwania
– poczucie humoru

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

- porozumienie podpisywane pomiędzy Wolontariuszem a Ośrodkiem Pomocy Społecznej
– ubezpieczenie
– zaświadczenia o realizowanym wolontariacie
– wsparcie specjalistów z różnych dziedzin
– dogodne warunki pracy z dziećmi w dobrze wyposażonym biurze i salach pracy indywidualnej
– spotkania integracyjne
– szkolenia
– wdzięczność za okazaną pomoc

Zapraszamy do kontaktu:
Dział Pomocy Specjalistycznej
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,
ul. Bartłomieja 3, 02–683 Warszawa
tel. 22 852 61 30