Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 22 dni
Ofertę wybrało: 7 osób

Miejsce wykonywania zadań:

Dickensa 25
02-382 Warszawa
Ochota

Wolontariusz dla Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Wolontariusz dla Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Opis projektu

DPS dla Kombatantów jest samodzielną jednostką organizacyjną m.st. Warszawy.Przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych.Posiada 70 miejsc mieszkalnych.DPS świadczy dla Mieszkańców usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu.Celem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki Mieszkańcom. Ważną formą działalności Domu jest organizowanie czasu wolnego w połączeniu z zajęciami terapeutycznymi.Mieszkańcy uczestniczą w zajęciach plastycznych, muzykoterapii, hortiterapii, biorą udział w występach i przedstawieniach przygotowanych przez zaproszonych artystów.Terapia zajęciowa jest realizowana dla Mieszkańców w różnych formach, metodach i technikach dostosowanych do możliwości psychofizycznych Mieszkańców. Celem ogólnym wolontariatu w DPS jest pomoc Mieszkańcom w organizacji czasu wolnego oraz aktywizacja Mieszkańców. Odwiedziny Mieszkańców, towarzyszenie, wspólne spędzanie czasu, wymiana wiedzy, informacji, doświadczeń, dialog międzypokoleniowy.

Zadania

Pomoc w organizowaniu czasu wolnego Mieszkańcom DPS, odwiedziny, towarzyszenie, rozmowa, czytanie prasy i książek, spacery, słuchanie muzyki, oglądanie telewizji, granie w gry.

Ile czasu?

od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16
(1–2 razy w tygodniu po 2–3 godziny)

Minimalny wiek wolontariusza

13 lat

Dodatkowe wymagania

Osoby chętne, które chcą wykonywać świadczenia wolontarystyczne na rzecz osób w wieku podeszłym, niepełnosprawnych.
Wymagania: empatia, szacunek, zrozumienie, życzliwość, tolerancja.

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

DPS prowadzi działalność edukacyjną dotyczącą idei pomagania innym, wiedzy na temat funkcjonowania placówki, kodeksu etycznego oraz usług świadczonych na rzecz Mieszkańców DPS.
Możliwość udziału w organizowanych akcjach okolicznościowych.