Pomoc społecznaPomoc społeczna

Udzielanie korepetycji i pomocy w nauce z przedmiotów ścisłych na poziomie gimnazjalnym i licealnym

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Dołącz teraz
54%
Pozostało
73 dni

Adres:

J. Cybisa 7
02-784 Warszawa
Ursynów

Zadania

udzielanie korepetycji młodzieży z przedmiotów ścisłych w ich miejscu zamieszkania

Ile czasu?

1–2 razy w tygodniu
Udzielanie korepetycji  i pomocy w nauce z przedmiotów ścisłych na poziomie gimnazjalnym i licealnym

Opis projektu

Witajcie,
Poszukujemy wolontariuszy do udzielania pomocy dzieciom w ich miejscu zamieszkania zwłaszcza (choć nie tylko) z przedmiotów ścisłych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Serdecznie zapraszamy do współpracy. Można się z nami skontaktować telefonicznie: 517 826 537, e-mail: wolontariat@ops-ursynow.pl lub osobiście
ul. J. Cybisa 6. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dodatkowe wymagania

znajomość materiału z zakresu gimnazjum lub liceum zwłaszcza z przedmiotów ścisłych

Oferujemy

zawarcie porozumienia, warsztaty, spotkania z innymi wolontariuszami, wspólne wyjścia i spotkania

Możesz być także zainteresowany:

Potrzebny wolontariusz środowiskowy "streetworker"

Pracujemy z bezdomnymi lub osobami które na czas leczenia odwykowego powinny przebywać w naszym ośrodku np. ze względu na niesprzyjające leczeniu okoliczności i sytuacje w ich miejscu zamieszkania. Np. czynny alkoholizm członków rodziny, domowa agresja i inne. Oprócz motywowania osób uzależnionych do podjęcia i kontynuacji leczenia, do obowiązków wolontariusza należy też pomoc w szukaniu zatrudnienia dla podopiecznych po ukończeniu przez nich terapii.

Poszukiwani wolontariusze i wolontariusze onkoprzewodnicy na oddziały szpitalne

Fundacja poszukuje wolontariuszy, którzy jeden dzień w tygodniu przez około 3–4 godziny będą mogli wesprzeć pacjentów chorych onkologicznie poprzez rozmowę, spędzanie wspólnie czasu, zawożenie na badania i spacery w obrębie szpitala, robienie zakupów. Wsparcie ma charakter pozamedyczny. Wszyscy wolontariusze zostaną przeszkoleni przez lekarzy, psychologów i pielęgniarki. Wymagania to: dobry stan zdrowia i szczepienie przeciwko żółtaczce typu B. Dodatkowo możliwa pomoc przy organizowaniu świąt czy zajęć arteterapeutycznych dla pacjentów. Poszukujemy także onkoprzewodników, którzy pomogą pacjentom i ich rodzinom odnaleźć się w topografii szpitala. Wolontariusze po przeszkoleniu będą udzielali informacji w specjalnym punkcie informacyjnym na terenie szpitala

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR poszukuje wolontariuszy

Obozy oraz zajęcia dla Beneficjentów FAR

Czwartki na Plus

W ramach realizacji zadania zorganizowana jest specjalistyczna pomoc psychologiczna i poradnictwo informacyjno-medyczne w formie spotkań stacjonarnych dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS oraz ich rodzin i bliskich, w szczególności dla osób świeżo zdiagnozowanych zamieszkujących lub przebywających na terenie M. St. Warszawy. Przy zachowaniu wielostronnej współpracy pomiędzy organizacjami, opiekujemy się i docieramy ze wsparciem do różnorodnych grup odbiorców, począwszy od pacjentów pozostających w terapii substytucyjnej lub mających problemy z utrzymaniem leczenia ARV, przez specyficzne problemy par o statusie mieszanym, kobiet, osób z grupy MSM, skończywszy na rodzinach z dziećmi żyjącymi z HIV/AIDS.

Pomoc Seniorom

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego z pomocą wolontariuszy wspiera seniorów, przeciwdziałając ich wykluczeniu i osamotnieniu. Dzięki takiej pomocy najstarsi mieszkańcy naszego miasta mogą dłużej pozostać sprawni i aktywni a ich potencjał może zostać wykorzystany na rzecz działań międzypokoleniowych. Wsparcie seniorów prowadzone jest przez cały rok, w sposób ustalony pomiędzy wolontariuszami i Koordynatorem Wolontariatu.