Kultura

Wolontariusze-przewodnicy Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego
Dołącz teraz
5%
Pozostało
5 dni

Adres:

Grzybowska 79
00-844 Warszawa
Wola

Zadania

Oprowadzanie po Muzeum Powstania Warszawskiego zorganizowanych grup ( 1 grupa – ok 2 godziny).

Ile czasu?

ok 8–20 godzin miesięcznie. Czas wolontariatu uzgadniany jest indywidualnie.
Wolontariusze-przewodnicy Muzeum Powstania Warszawskiego

Opis projektu

W Muzeum Powstania Warszawskiego ponad 30 Wolontariuszy uzyskało certyfikat przewodnika i oprowadza grupy (średnio 1 grupa tygodniowo). Chętnie poszerzymy grono naszych Wolontariuszy-przewodników o osoby pełnoletnie, z zacięciem do wystąpień publicznych, sprawnych fizycznie z dobrą dykcją i wymową; zainteresowanych historią, a w szczególności okresem II Wojny Światowej, historią Polskiego Państwa Podziemnego, AK oraz samego Powstania Warszawskiego. Dodatkowym atutem będzie znajomość języków obcych.

Dodatkowe wymagania

Chętnie podejmiemy współpracę z nauczycielami bądź emerytowanymi nauczycielami historii.

Oferujemy

Przygotowanie do egzaminu na Przewodnika i możliwość uzyskania certyfikatu.
Szkolenie obejmuje okres od II Rzeczypospolitej do lat 50-tych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy niezbędnej do oprowadzania po ekspozycji muzealnej. W jednym cyklu szkoleniowym przewidujemy 6 godzin szkolenia praktycznego na ekspozycji i 12 godzin wykładów teoretycznych na dwudniowych zajęciach. Kursantom zapewniamy obszerne materiały szkoleniowe w formacie PDF.
Niezbędną literaturę zapewnia biblioteczka Centrum Wolontariatu lub czytelnia muzealna.
Dla kandydatów lub przewodników prowadzimy w każdy czwartek w godz. 17.00–19.00 dyżur historyczny, podczas którego można uzyskać wsparcie indywidualne. Organizujemy również zajęcia uzupełniające wiedzę historyczną w cyklu spotkań pt. „Fragmenty historii”.

Możesz być także zainteresowany:

Wolontariat stały w Muzeum Powstania Warszawskiego

Wolontariusze każdego dnia wspierają Muzeum Powstania Warszawskiego we wszystkich obszarach jego działalności. Są integralną częścią społeczności muzealnej od samego początku funkcjonowania instytucji. To właśnie Wolontariusze pomagali tworzyć Muzeum i od pierwszych dni jego działalności angażowali się w prace na ekspozycji i kontakty z Powstańcami Warszawskimi. W chwili obecnej w wolontariat na stałe zaangażowanych jest blisko dwieście osób. O sile zaangażowania świadczy choćby fakt, że wiele osób towarzyszy Muzeum od trzynastu lat. Zdecydowana większość Wolontariuszy wiąże się z Muzeum na dłużej niż rok, a nawet na wiele lat. Wolontariat w Muzeum Powstania Warszawskiego jest bardzo zróżnicowany. Tworzą go ludzie w wieku od kilkunastu do blisko stu lat. Ta międzypokoleniowość pozwala na wymianę poglądów, doświadczeń, umiejętności, na wzajemne uczenie się i wspieranie,

wolontariat miejski podczas akcji "Godzina W"

Jeśli chcesz pomóc upamiętnić miejsca, w których toczyło się Powstanie Warszawskie, jeśli chcesz przywrócić pamięć symboliki Polski Walczącej zgłoś swój udział w wolontariacie podczas akcji społecznej „Godzina W” organizowanej 1 sierpnia 2017 roku przez Muzeum Powstania Warszawskiego! Informacje o akcji społecznej i o Wolontariacie: W ramach akcji z okazji obchodów 73. rocznicy Powstania Warszawskiego 700 wolontariuszy Muzeum Powstania Warszawskiego pojawi się w ok. 350 miejscach pamięci na terenie całej Warszawy.

Porządkowanie Cmentarza Żydowskiego w Warszawie przy ul. Okopowej.

Cmentarz Żydowski w Warszawie to największy cmentarz żydowski w stolicy, drugi co do wielkości w Polsce i jeden z największych na świecie. Cmentarz ten został założony w 1806 roku i najstarsze zachowane nagrobki pochodzą właśnie z pierwszej dekady XIX. Jest miejscem pochówku wielu wybitnych duchownych, naukowców, przemysłowców, pisarzy, żołnierzy i działaczy społecznych. Wśród nich m.in. Ludwika Zamenhofa – twórcy języka esperanto, czy Marka Edelmana przywódcy powstania w Getcie Warszawskim. Cmentarz zajmuje powierzchnię ok. 33,3 ha i znajduje się na nim około 200 tysięcy nagrobków stanowiących jedne z najcenniejszych zabytków małej architektury Warszawy i Polski. Wiele z nagrobków jest lub będzie poddanych konserwacji. Cmentarz jest w dużej części zarośnięty a chwasty niszczą macewy. Zależy nam by oczyścić cmentarz i ułatwić do nich dostęp zarówno zwiedzającym jak i konserwatorom podczas prac.

Wolontariat w Centrum Społecznym Paca 40

Paca 40 powstało aby wspierać rozwój społeczności lokalnej, aby była zintegrowana, silna, aktywna i świadomie decydowała o sprawach dla niej ważnych. Nie ma aktywnej społeczności bez wolontariatu! Wszystkie działania na Paca są bezpłatne, ponieważ prowadzącymi są wolontariusze. To dzięki ich pasji możecie przyjść i bez żadnych opłat uczestniczyć w zajęciach. Nasi wolontariusze do wspaniała grupa odpowiedzialnych mieszkańców, ponieważ aktywność wolontariacka to działanie obywatelskie na rzecz swojego otoczenia. Jeśli podoba Ci się taka wizja społeczeństwa obywatelskiego to zapraszamy! Zespół Paca nie tworzy zajęć, które się tu odbywają. To wolontariusze zgłaszają się by prowadzić spotkania. Bo taka jest nasza ZASADA: jeśli chcesz korzystać z tego miejsca, proszę zrób coś dla innych, a oni zrobią coś dla Ciebie.

DS "Szmulowizna" poszukuje wolontariuszy

Dom Sąsiedzki jest lokalnym centrum społecznościowym współtworzonym przez lokalną społeczność, służącym ożywianiu i integracji społeczności lokalnej. Działania realizowane w ramach Domu Sąsiedzkiego „Szmulowizna” to praca w wybranych mikrospołecznościach w oparciu o lokalną koalicję: organizacji, instytucji i mieszkańców nad integracją i rozwiązywaniem problemów lokalnych przybierająca formy zależnie od zidentyfikowanych lokalnie potrzeb.