Projekt "Ochotnicy Warszawscy" jest realizowany przez Zespół działający w strukturze Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. 

Skład Zespołu:

mdermanska Marta Dermańska

Współtwórca i koordynator projektu „Ochotnicy warszawscy”. Od 2009 r. pracownik Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, w którym odpowiedzialna jest za realizację projektów związanych z wolontariatem, m.in. w ramach różnorodnych wydarzeń miejskich. W latach 2010-2012 kierownik projektu „Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012™” w Warszawie. Z wolontariatem związana od wielu lat zawodowo i prywatnie - współpracuje i wspiera działalność warszawskich organizacji pozarządowych związanych ze sportem lub ratownictwem. W czasie poza pracą na rzecz wolontariatu i własnym wolontariatem zakochana w górach letnich, zimowych i Italii.
 

Karolina Dudek-Rączka

Współautorka i realizatorka projektu „Ochotnicy warszawscy”. Od 2010 r. pracownik Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, w którym współorganizuje projekty związane z wolontariatem podczas wydarzeń miejskich, tj. UEFA EURO 2012™, Konferencja Klimatyczna ONZ COP-19, 70. rocznica Powstania warszawskiego. W „Ochotnikach warszawskich” odpowiada m.in. za wolontariat pracowniczy, wolontariat młodzieżowy i współpracę z organizacjami pozarządowymi w tych obszarach. Wieloletnia instruktorka harcerska, członkini organizacji pozarządowych, gdzie koordynuje wolontariat lub sam jest wolontariuszką. Prywatnie interesuje się pomocą rozwojową, Afryką, podróżami, via ferratami i zimową wspinaczka górską. 
kklosinska Karolina Kłosińska

W projekcie realizuje zadania mające na celu rozwój wolontariatu młodzieżowego w Warszawie m.in. poprzez systemowe wsparcie szkolnych kół wolontariatu. Realizuje również zadania z zakresu wolontariatu pracowniczego oraz pilotażuje prace wspierające rozwój wolontariatu w działaniach lokalnych na terenie Warszawy. Pracowała jako koordynator wolontariuszy podczas imprez miejskich. Od lat angażuje się jako wolontariuszka w różnych organizacjach i instytucjach kultury. Przez 16 lat związana była z organizacja harcerską, w której szkoliła kadry. W ramach wolontariatu zajmowała się również animacją lokalnego społeczeństwo m.in. prowadząc cykliczne szkolenia i spotkania rozwijające umiejętności miękkie. Od dwóch lat aktywnie działa jako wolontariuszka osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Z wykształcenia jest kulturoznawcą. Wolny czas poświęca podróżom i planowaniu kolejnych wojaży.
barbara
Barbara Rogalska

Jako członek zespołu odpowiada przede wszystkim za działania informacyjne na temat projektu oraz monitorujące realizację założeń. Jest odpowiedzialna za przygotowanie i aktualizację zbiorczego materiału na temat wolontariatu oraz bieżące wsparcie organizacyjne spotkań. Z wolontariatem związana już od przeszło 13 lat, kiedy to zaczynała od zbiórki środków finansowych na leczenie dla kolegi ze szkoły. Od tamtego czasu w jej wolontariackim CV pojawiły się zarówno wielkie imprezy sportowe, jak mistrzostwa EURO 2012 czy lekkoatletyczne mityngi, jak i projekty charytatywne. Kilkukrotnie miała również przyjemność być koordynatorem czy liderem grup wolontariuszy. W czasie poza-wolontariackim lubi wyszaleć się na rockowych koncertach, pojeździć na rowerze i czytać fantastykę. 

 

mmakuch                           

Monika Makuch

W zespole odpowiada za tworzenie tekstów, wywiadów i relacji dotyczących warszawskiego wolontariatu. Kulturoznawca, absolwentka studiów podyplomowych "Miasta i Metropolie. Jak działać w przestrzeni publicznej?". Związana z trzecim sektorem w obszarach kultury i edukacji. Naukowo zajmuję się zagadnieniem przyjaznej przestrzeni miejskiej na przykładzie warszawskiego placu Zbawiciela oraz (re)konstrukcją tożsamości po 1945 i 1989 roku na kresach wschodnich.