Projekt "Ochotnicy Warszawscy" jest realizowany przez Zespół działający w strukturze Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. 

wolontariat a


Skład Zespołu:

 

ekolankiewicz

Ewa Kolankiewicz

Zastępca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy i Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kieruje i nadzoruje prace nad realizacją projektu.mdermanska
Marta Dermańska

Kierownik projektu „Ochotnicy warszawscy”. Odpowiedzialna za merytoryczne i organizacyjne planowanie, koordynację realizacji i rozwój całego projektu i podejmowanych działań. Odpowiada także za współpracę z partnerami (organizacjami pozarządowymi, instytucjami i innymi podmiotami) realizującymi poszczególne elementy projektu. Kieruje pracami Zespołu projektowego.

 

kklosinska

Karolina Kłosińska

Odpowiada za kompleksową realizację zadań w zakresie rozwoju wolontariatu lokalnego poprzez działania na rzecz różnorodnych instytucji i organizacji działających w tym obszarze, m.in. Miejsc Aktywności Lokalnej, ośrodków kultury czy bibliotek, tworząc dla nich dedykowane programy. Realizuje także zadania mające na celu rozwój wolontariatu senioralnego - poprzez wsparcie organizacji działających na rzecz seniorów i organizacje spotkań z seniorami. Odpowiada za prace nad rozwojem wolontariatu opiekuńczo-wychowawczego, współpracując z warszawskimi domami dziecka i podmiotami działającymi na co dzień w tym obszarze.

amorawski

Antoni Morawski

Odpowiada za działania promocyjne projektu. Zajmuje się także tworzeniem narzędzi wspierających organizatorów wolontariatu. Odpowiedzialny za funkcjonowanie i rozwój portalu ochotnicy.waw.pl oraz aplikacji internetowej do zarządzania wolontariatem używanej przez instytucje miejskie.

barbara

Barbara Rogalska

Jako członek Zespołu odpowiada przede wszystkim za działania informacyjne na temat projektu oraz monitoruje realizację założeń. Wspiera także realizację różnorodnych działań promocyjnych. Jest odpowiedzialna za przygotowanie i aktualizację materiałów oraz bieżące wsparcie organizacyjne zespołu i współpracy podmiotów realizujących poszczególne elementy projektu.


dkaczmarek

Dorota Kaczmarek

Odpowiada za wspieranie organizatorów wolontariatu w obszarze pomocy społecznej i opieki zdrowotnej. Zajmuje się także redakcją miejskiego portalu wolontariatu oraz profilu Ochotników na Facebooku. Prowadzi komunikację z organizatorami zamieszczającymi oferty na portalu.


Karolina Dudek-Rączka

Na co dzień kieruje pracami Zespołu Polityki Młodzieżowej realizującego „Program Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.
W „Ochotnikach warszawskich” odpowiada za wsparcie wolontariatu młodzieżowego (m.in. poprzez współpracę ze szkolnymi kołami wolontariatu) oraz działania otwierające organizacje pozarządowe/instytucje miejskie na współpracę z młodzieżą, a także za rozwój wolontariatu pracowniczego w strukturach Urzędu m.st. Warszawy.

 

ebogusz
Ewa Bogusz

Koordynator programu wolontariatu pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy.DW1


Dominika Witkowska

Zajmuje się promocją idei wolontariatu wśród osób starszych i działaniami w zakresie rozwoju wolontariatu senioralnego w Warszawie. Organizuje wydarzenia aktywizujących osoby starsze poprzez działania wolontariackie. Odpowiada za stworzenie i prowadzenie punktu informacyjnego w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” wspierającego seniorów w znalezieniu wolontariatu i w kontakcie z jego organizatorami