Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

O organizacji

„Stocznia” powstała w celu rzetelnego opisywania wyzwań dotyczących życia społecznego w Polsce oraz poszukiwania  skutecznych metod reagowania na nie. Aktualne działania podejmowane przez nas koncentrują się wokół: badań i ewaluacji, innowacji społecznych,partycypacji obywatelskiej oraz zbliżania wiedzy i praktyki.

E-mail

wolontariat@stocznia.org.pl

Telefon

22 100 55 92

Adres i lokalizacja

Pl. Zamkowy 10
00-277 Warszawa
Polska