Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

O organizacji

Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych.

E-mail

wolontariat@opsbemowo.waw.pl

Telefon

512698711

Adres i lokalizacja

Rozłogi 10
01-310 Warszawa
Polska