Stowarzyszenie "Gradiam"

Stowarzyszenie

O organizacji

Cel statutowy: niesienie wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym od środków chemicznych zmieniających świadomość.

E-mail

gradiam.stowarzyszenie@gmail.com

Telefon

510236861

Adres i lokalizacja

Malinowa 7
05-500 Piaseczno
Polska