Ognisko Okęcie Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

Ognisko Okęcie Centrum Wspierania Rodzin

O organizacji

Jesteśmy ogniskiem wychowawczym dla dzieci i młodzieży (placówką wsparcia dziennego). Na co dzień pracujemy z dziećmi z problemami szkolnymi, społecznymi, wychowawczymi, emocjonalnymi i poznawczymi oraz ich rodzinami, których sytuacja społeczno-ekonomiczna jest często trudna. Wspieramy dzieci w nauce, rozwoju zainteresowań, kompetencji społecznych i emocjonalnych oraz umiejętności życiowych poprzez m.in. organizację czasu wolnego, pomoc w nauce, pracę z rodziną, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych, integrację ze środowiskiem lokalnym czy współpracę z innymi instytucjami. Organizujemy również obozy socjoterapeutyczne dla dzieci. Ognisko Okęcie należy do Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa, które kontynuuje długą tradycję ZOW im.Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.

E-mail

okecie@rodzinnawarszawa.pl

Telefon

228866342

Adres i lokalizacja

Malownicza 31a
02-272 Warszawa
Polska