Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

O organizacji

Ośrodek Pomocy Społecznej Dz. Mokotów jest instytucją realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i inne. Realizuje wsparcie w formie finansowej i niefinansowej, socjalne, asystenturę rodzin, specjalistyczne poradnictwo rodzinne, psychologiczne, zawodowe i prawne. Współpracuje z wieloma instytucjami samorządowymi i pozarządowymi.

E-mail

olga.lesiak@opsmokotow.pl

Telefon

228526130

Adres i lokalizacja

Bartłomieja 3
02-683 Warszawa
Polska

Ofery Organizacji

Pozostało
98 dni

Potrzebny wolontariusz - nauczanie początkowe

EdukacjaPomoc społecznaEdukacja
Pozostało
6 dni