Bank Żywności SOS w Warszawie

Bank Żywności SOS w Warszawie

O organizacji

Zgodnie ze STATUTem fundacja stawia sobie za cel: > bezpłatne pozyskiwanie żywności, profesjonalne zorganizowanie transportu produktów i magazynowanie oraz bezpłatne przekazanie; > wspieranie pozyskanymi artykułami żywnościowymi instytucji świadczących bezpośrednią pomoc potrzebującym, w szczególności organizacji pozarządowych zajmujących się opieką nad dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi i innymi osobami będącymi w trudnej sytuacji życiowej; wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze, niewykorzystywanej przez co producenci, dystrybutorzy i handlowcy unikają wysokich kosztów utylizacji. Bank Żywności SOS zaś, nie tylko przeciwdziała marnotrawieniu żywności, lecz także przyczynia się do zwalczania zjawiska zanieczyszczenia środowiska naturalnego; > promowanie wśród społeczeństwa wrażliwości na problemy osób pokrzywdzonych przez los oraz kształtowanie postaw przeciwdziałających marnotrawieniu żywności; > tworzenie więzi między organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi przy zachowaniu zasady apolityczności.

E-mail

Dagmara.Rudowska@bzsos.pl

Telefon

227230271

Adres i lokalizacja

Bodycha, Reguły 97
05-820 Piastów I
Polska