Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

O organizacji

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom od 2004 roku inspiruje osoby w każdym wieku do wykorzystywania ich wewnętrznego potencjału. Działamy poprzez organizację szkoleń, warsztatów psychoedukacyjnych i psychoterapii. Aktywnie właczamy się w budowanie systemów wsparcia lokalnego na Pradze Północ. Wspieramy organizacje w zakresie zarządzania i monitoringu projektów. Naszym celem jest wspieranie procesów uczenia się i rozwoju osobowościowego dzieci, młodzieży i dorosłych. W swoich działaniach stawiamy na wyrównywanie szans edukacyjnych osób o różnym statusie społeczno-ekonomicznym.

E-mail

a.wlodarczyk@qzmianom.org

Adres i lokalizacja

Wileńska 13/41
03-409 Warszawa
Polska