Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

O organizacji

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski stara się ewoluować jako nowy typ instytucji kultury, w której różne dziedziny sztuki współistnieją, wzajemnie na siebie oddziałują i przekraczają własne granice, by tworzyć nowe jakości i zjawiska. U-jazdowski zwraca przy tym szczególną uwagę na związki między sztuką a społeczeństwem, a także na interdyscyplinarność, interaktywność, produkcje o charakterze site-specific, różne formy współdziałania, sieciowania, koprodukcji. U-jazdowski chce rozwijać się bardziej jako przestrzeń poszukiwań artystycznych, badań, laboratoriów, warsztatów, eksperymentów, niż pozostawać miejscem tradycyjnych wystaw.

E-mail

wolontariat@u-jazdowski.pl

Adres i lokalizacja

Jazdów 2
02-467 Warszawa
Polska