W ramach projektu "Ochotnicy Warszawscy" powstało pięć scenariuszy zajęć edukacyjnych dotyczących zagadnienia wolontariatu. Scenariusze tworzą blok programowy, którego założeniem jest, prowadzenie zajęć o wolontariacie na każdym etapie edukacji. Celem scenariuszy jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, przedstawienie różnorodności działań, w jakie uczniowie mogą wykonywać w ramach wolontariatu oraz zaprezentowanie możliwości i korzyści jakie niesie ze sobą angażowanie się w działania wolontariatu. Zajęcia przedstawiają również rolę wolontariatu w społeczeństwie oraz zachęcają do rozwiązywania problemów w swoim środowisku lokalnym.
 

Scenariusz dla klas 1-2

Autorki: Karolina Kłosińska, Karolina Dudek – Rączka, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Czas: 45 minut
Pobierz scenariusz
Pobierz Załącznik nr 1
Pobierz Załącznik nr 2
Pobierz Załącznik nr 3


Scenariusz dla klas 3-4

Autorki: Karolina Kłosińska, Karolina Dudek – Rączka, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Czas: 45 minut
Pobierz scenariusz
Pobierz Załącznik nr 1
Pobierz Załącznik nr 2
Pobierz Załącznik nr 3
Pobierz Załącznik nr 4