To dedykowane działanie, za pomocą którego domy kultury mogą otworzyć się na potrzeby i pomysły mieszkańców swojej dzielnicy. Wolontariusze mogą być zarówno wsparciem dla pracowników w codziennych działaniach, jak i możliwością rozszerzenia oferty kulturalnej placówki. 

Program rozwoju wolontariatu w warszawskich domach kultury jest efektem współpracy projektu Ochotnicy warszawscy, realizowanego przez Urząd m.st. Warszawy, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej oraz Fundacji Szkoła Liderów.

Cele programu:

  • Zaprezentowanie potencjału wolontariatu w domach kultury.
  • Przekazanie wiedzy na temat organizowania wolontariatu w oparciu o indywidualne, dla każdej instytucji, możliwości i sposób jej funkcjonowania.
  • Przygotowanie we współpracy ze wszystkimi pracownikami instytucji programu wolontariatu w każdym z domów kultury.
  • Wdrożenie w domach kultury wolontariatu przy stałym wsparciu i monitoringu trenerów.

Założenia programu:

  • Program trwa od kwietnia do listopada 2018 r.
  • Udział w programie biorą 23 domy kultury w Warszawie.
  • Program na różnych etapach włącza cały zespół pracowników do tworzenia programu wolontariatu dla swojej placówki. Dzięki temu wolontariat może stać się zmianą kultury organizacyjnej instytucji, a nie zadaniem jednego pracownika.

Jest to cykl szkoleniowy zakładający wykorzystanie form:

  • grupowe warsztaty szkoleniowe dla zgłoszonych uczestników,
  • wizyty studyjne w miejscach z rozwiniętym programem wolontariatu,
  • indywidualne warsztaty w każdym z domów kultury, skierowane do wszystkich pracowników tej placówki,

Program podzielony jest na 4 etapy:
Etap I - określenie funkcji i typu wolontariatu dla poszczególnych placówek
Etap II - uruchomienie wolontariatu w poszczególnych instytucjach
Etap III - praca z wolontariuszami w poszczególnych domach kultury
EtaP IV - podsumowanie i planowanie dalszej pracy na rzecz rozwoju wolontariatu w domu kultury

Każdy dom kultury w ramach programu otrzyma dofinansowanie na działania związane z promocją i wdrażaniem wolontariatu w swojej placówce.

 


 Dowiedz się więcej o dotychczas zrealizowanych szkoleniach dla domów kultury w ramach programu:Zapraszamy do śledzenia bieżącej relacji z kolejnych etapów programu poprzez aktualności oraz profil Ochotników warszawskich!

Zobacz pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu.

 

 


 17328035 10208991167244104 1585522103 n

Fundacja Szkoła Liderów

Szkoła Liderów od ponad 20 lat zajmuje się kompleksowym rozwojem liderów i ich umiejętności niezbędnych w kierowaniu zespołami i wprowadzaniu zmian w ich środowiskach. Przez ten czas trenerzy fundacji pracowali z różnorodnymi grupami – politykami, przedstawicielami biznesu, urzędnikami i lokalnymi liderami społecznymi. Dzięki połączeniu wielu perspektyw, obecnie Szkoła Liderów jest w stanie nie tylko dostosować programy i szkolenia do potrzeb każdej grupy, ale także wnosić nowe spojrzenie i inspirację do zespołów i organizacji.

Programy Fundacji są silnym doświadczeniem rozwojowym, dla wielu Absolwentów stają się punktem zwrotnym w ich karierach w życiu publicznym. Szkoła Liderów wyposaża w narzędzia do przeprowadzania zmiany i wywierania wpływu, pogłębia samoświadomość i stwarza możliwości dalszego rozwoju. O działaniach fundacji można dowiedzieć się więcej na stronie www.szkola-liderow.pl.