Program dedykowany bibliotekom m.st. Warszawy. Pierwszy tego typu program realizowany w Warszawie, który dzięki innowacyjnym metodom wsparcia dąży do rozwoju biblioteki oraz ich znaczenia w społeczności lokalnej, poprzez organizację wolontariatu w placówce. 


 Biblioteki działające na terenie Warszawy coraz częściej stanowią przestrzeń, w której zarówno można wypożyczyć książki, jak i wziąć udział w szeregu ciekawych aktywności prowadzonych przez pracowników lub wolontariuszy. Wolontariat biblioteczny jest działaniem za pomocą którego placówki m.in.: rozwijają swoją ofertę kulturalną, otwierają się na potrzeby i pomysły mieszkańców swojej dzielnicy, promują swoją działalnością w środowisku lokalnym. Wolontariusze w bibliotekach są wsparciem dla pracowników zarówno podczas okazjonalnych wydarzeń, jak i w codziennych działaniach. Ochotnicy mogą wykonywać szereg różnorodnych działań np.: prowadzić dodatkowe zajęcia, organizować konkursy, realizować swoje autorskie projekty.

Wolontariat służy nie tylko samej bibliotece, ale jest także szansą dla wolontariuszy na zdobycie cennego doświadczenia, rozwinięcie swoich zainteresowań. Organizacja wolontariatu to również sposób na współtworzenie przez mieszkańców dzielnicy oferty biblioteki, a poprzez to wzmocnienie jej jako miejsca otwartego i rozpoznawalnego na kulturalnej mapie Warszawy. „Program rozwoju wolontariatu w bibliotekach” zakłada kompleksowe szkolenia teoretyczne oraz wsparcie praktyczne w trakcie procesu wdrażania wolontariatu w bibliotece. 

Działanie realizowane jest przez Urząd m.st. Warszawy w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”, we współpracy z Fundacją Civis Polonus. Uczestnicy programu, staną się jego współtwórcami, tworząc rozwiązania, które posłużą m.st. Warszawy do planowania przyszłych działań na rzecz rozwoju wolontariatu w podmiotach działających lokalnie.

 

Program wsparcia rozwoju wolontariatu w bibliotek m.st. Warszawy na rok 2018 to działania realizowane w formie dwóch ścieżek edukacyjnych:

I ścieżka:
 • Kontynuacja I edycji programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy

II ścieżka:

 • II edycja programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy
 • Ścieżka przeznaczona dla bibliotek, które wzięły udział w I edycji programu realizowanej w 2017 roku.
 • Ścieżka przeznaczona dla bibliotek, które do programu przystępują w 2018 roku.
 • Liczba zaangażowanych bibliotek: 11
 • Liczba zaangażowanych bibliotek: 14

 

Cele programu:

 • Zaprezentowanie potencjału wolontariatu w bibliotekach.
 • Przekazanie wiedzy na temat organizowania wolontariatu w oparciu o indywidualne, dla każdej instytucji, możliwości i sposób jej funkcjonowania.
 • Przygotowanie we współpracy ze wszystkimi pracownikami instytucji programu wolontariatu w każdej z bibliotek.
 • Wdrożenie w bibliotekach wolontariatu przy stałym wsparciu i monitoringu trenerów.

Założenia programu:

 • Program trwa od kwietnia do listopada 2018 r.
 • Jest to cykl szkoleniowy zakładający wykorzystanie form:
  - grupowe warsztaty szkoleniowe dla zgłoszonych uczestników,
  - wizyty studyjne w miejscach z rozwiniętym programem wolontariatu,
  - indywidualne warsztaty w każdej z bibliotek, skierowane do wszystkich pracowników tej placówki,
  - indywidualne poradnictwo dla koordynatorów wolontariatu.

Każda ze ścieżek edukacyjnych podzielona jest na 4 etapy:
Etap I - określenie funkcji i typu wolontariatu dla poszczególnych placówek
Etap II - uruchamianie wolontariatu w poszczególnych instytucjach
Etap III - praca z wolontariuszami w poszczególnych bibliotekach
Etap IV - podsumowanie i planowanie dalszej pracy na rzecz rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy

Każda zgłoszona biblioteka otrzyma dofinansowanie na działania związane z promocją i wdrażaniem wolontariatu w swojej placówce.

 

Już dziś sprawdź jak wyglądały szkolenia bibliotekarzy w zakresie wolontariatu podczas trwania I edycji programu: maj, lipiec, wrzesień. O tym jak się zakończyła I edycja programu można przeczytać tutaj.

Zapraszamy do śledzenia bieżącej relacji z kolejnych etapów programu w 2018 roku poprzez aktualności oraz profil Ochotników warszawskich!

Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu.